Przekaż 1%

Darowizny pieniężne można przekazywać na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank Pekao S.A. I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Tytułem:
„11648 Medoń Dominika – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”


Aby przekazać 1% podatku:

Wystarczy w zeznaniu PIT wpisać Nr KRS:
0000037904
W polu „Informacje uzupełniające”:
11648 Medoń Dominika 

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie
w zeznaniu podatkowym pozycji “Wyrażam zgodę”

Wasza pomoc pozwoli nam sfinansować rehabilitację Dominiki.


Dziękujemy, Dominika z Rodzicami
ul. Graniczna 10
43-330 Hecznarowice