Rehabilitacja

Ze względu na obniżone napięcie mięśniowe i asymetrię ustawienia ciała Dominisi, już na oddziale patologii noworodka  rozpoczęliśmy rehabilitację. Typy i metody rehabilitacji,którym Dominika była i jest poddawana prezentują się następująco:

1. Metoda Vojta

2. NT Bobath

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka- zajecia z logopedą,psychologiem,pedagogiem specjalnym,

4. Integracja Sensoryczna

5. Dogoterapia

6. Hipoterapia

7. Dodatkowo podczas turnusów rehabilitacyjnych:

 - masaż klasyczny

 - termożelki

 - laseroterapia

 - magnetostymulacja

 - terapia zajęciowa

 - grota solna

 - sala doświadczeń świata

 - zajęcia muzyczno-ruchowe

 - terapia ręki

8. Indywidualna Stymulacja Słuchu - Johansen